Aktuellt

Höstretreat med Staffan Hammers 20 - 22 oktober


Att praktisera buddhistisk meditation är att successivt utveckla etik, koncentration, insikt, kärleksfull vänlighet och omtanke. Genom att träna upp sin sinnesnärvaro (mindfulness) här och nu,växer en djupare förståelse fram om vem man är och ens relationtill allt och alla runt omkring. Det är ett utmanande arbete att upptäcka och se igenom hur subtila vanemönster kan ligga som hinderför en större öppenhet och frihetskänsla.


Staffan har hållit helgkurser hos oss så gott som varje år sedan 2009.

Han har varit buddhistmunk i Sri Lanka i 11 år. Han var med och startade Vipassanagruppeni Stockholm på 1970-talet och har de senaste 20 åren lett meditationskvällaroch helgretreater där och på andra håll i Sverige. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm,men låter nu meditationsretreater få ta större utrymme. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.


Stenkumla bygdegård

Öppet föredrag

fredag kväll 18.30

Retreat

lördag 9.00 - 20.30, söndag 9.00 - 16.00 (ingen övernattning)

Kursavgift 1150:- + donation 

Anmälan sker genom inbetalning av kursavgift senast 1 vecka innan kursstart på Swish 123 5257 688 eller konto Länsförsäkringar 9060-1020677 samt maila namn adress tel.nr till info@meditationvisby.se

Läs om donation, avbokningspolicy, mat m.m.

20 - 22 okt

Måndagsmeditationer höststart 18 september


Vi har kvällsmeditationer en gång i veckan på måndagar uppdelade på vår- och höstterminer, 12 gånger/termin. 

Vi inleder kvällen med en timmes sittande och gående meditation med instruktioner. Under den andra timmen diskuterar vi över ett tema samtidigt med en kvällsfika. 

Onlineanmälan till termin Folkuniversitetet 


Det går att anmäla sig till kursen fram till tre veckor efter kursstart om du t ex vill ha möjlighet att Prova På någon av de tre första gångerna av terminen innan du bestämmer dig.

Kontakta oss om du har frågor om det.

Kontakt till Folkuniversitetet 0498 - 65 50 58

Måndagar |  18.30 - 20.30

Öppet hus-meditation första söndagen i månaden


Vi har söndagsmeditation på Helande Huset för alla intresserade under höst- och vårtermin. Bjud gärna med vänner!

Under hösten: 1/10, 5/11 och 3/12


Meditation & te med pratstund efteråt. 

Anmälan till Per Tollefeldt: 0739 999 022

Kostnad: frivillig donation

Tid: 15.30 - 17.00


Plats: Helande Huset, Cypressgatan 6, 621 58 Visby. Dessa söndagar är alltså inte i vår vanliga lokal.

Första söndagen i månaden vår- och hösttermin | 15.30 - 17.00