Om oss

Meditationsgruppen

Meditationsgruppen startade 2008. Här är du välkommen att upptäcka, bli inspirerad av och fortsätta att fördjupa dig i vipassanameditation. 

Vi är fyra ledare som turas om att leda meditationskvällarna under terminens gång.

Vi bjuder även in erfarna  lärare för helgretreater ett par gånger om året.  
Kursavgifter går till hyra och omkostnader för administration och annonsering och vid retreater deltagarens mat (och logi) och lärarens resor. Ingen av gruppens ledare tar ut något arvode. Vi kan på så sätt erbjuda en jämförelsevis låg avgift. 


Återbetalningspolicy för retreater Hela kursavgiften kan återbetalas 4 veckor innan kursstart, utom en administrationsavgift på 100 kr. Halva summan 2 veckor innan. Senare än så ingen återbetalning utom för speciella skäl.


Donation - Dana; att praktisera generositet Vi erbjuder helgkurser till självkostnadspris med inbjudna lärare. Här tillkommer "Dana" d.v.s. donation till läraren.
Kursavgiften täcker lärarens resekostnader, lokalhyra, kursdeltagarnas måltider och administration. Lärare och managers arbetar utan ekonomisk ersättning. I enlighet med den buddhistiska traditionen inbjuds alla deltagare att praktisera generositet genom att ge ett ekonomiskt bidrag. En donationsskål kommer att finnas tillgänglig i slutet av retreaten. Ditt stöd gör det möjligt att erbjuda undervisning i Vipassana-traditionen till självkostnadspris.