Om

Meditationsgruppen startade 2008. Här är du välkommen att upptäcka, bli inspirerad av och fortsätta att fördjupa dig i vipassanameditation. 

Vi är fyra ledare som turas om att leda meditationskvällar. 

 

Kurser på måndagskvällar är uppdelade i vår- och hösttermin anordnade som studiecirklar via Folkuniversitetet

Vi erbjuder ibland också fristående meditationsträffar på söndagar på Helande Huset.


Välkommen vare sig du har ett nyvaknat intresse eller erfarenhet av meditation. Kärnan är det praktiska utövandet där vi kan erfara effekten av vad meditation kan ge. Vi tar också en lite närmare titt på det buddhistiska perspektivet vilket kan ge en bredare och djupare insikt i varför vi mediterar och hur vi kan använda erfarenheterna i vardagslivet. 

Mindfulness har på senare år blivit känt genom metoder som används i kognitiv beteendeterapi och stresshantering. Vi utgår från den buddhistiska ursprungliga formen av mindfulness, "Vipassana" eller "insiktsmeditation". Meditationen i sig själv har dock inga buddhistiska förtecken. 


Retreater Vi bjuder in erfarna lärare att hålla retreater ett par gånger om året. Gå gärna en terminskurs om du är nybörjare, innan du ger dig in på en helg. 

Vi har oftast så kallade "stadsretreater", dvs utan övernattning om inget annat anges.


Aktuellt program

Kursavgifter går till hyra och omkostnader för administration och annonsering och vid retreater till måltider (ev. logi) och lärarens resor. Ingen av meditationsgruppens ledare tar ut något arvode. Vi kan därför erbjuda jämförelsevis låga avgifter. Måltider ingår i kursavgiften, som regel veganska. Anmäl i god tid om du har någon födoämnesöverkänslighet.


Anmälan Viktigt att anmäla i god tid till retreater! Om vi inte har tillräckligt många deltagare kan vi bli tvungna att ställa in en retreat. Vi jobbar ideellt och hyr lokaler som ofta måste bokas långt innan kursstart och vi kan inte finansiera kostnader som inte täcks av kursavgifter. Anmälan behövs i vissa fall upp till en månad innan kursstart.


Donation - Dana; att praktisera generositet Vi erbjuder helgkurser till självkostnadspris med inbjudna lärare. Här tillkommer "Dana" d.v.s. donation till läraren.
Lärare och managers arbetar utan ekonomisk ersättning. I enlighet med den buddhistiska traditionen inbjuds alla deltagare att praktisera generositet genom att ge ett ekonomiskt bidrag. En donationsskål kommer att finnas tillgänglig i slutet av retreaten. Ditt stöd gör det möjligt att erbjuda undervisning i Vipassana-traditionen till självkostnadspris.


Återbetalningspolicy för retreater Hela kursavgiften kan som regel återbetalas (om inte annat anges i retreatinformationen) 4 veckor innan kursstart, utom en administrationsavgift på 100 kr. Halva summan 2 veckor innan. Senare än så ingen återbetalning utom för speciella skäl.

Lärare som hållit retreater hos oss

Staffan Hammers har levt som buddhistmunk i Sri Lanka i 11 år. Han var med och startade Vipassanagruppen i Stockholm på 1970-talet och har de senaste 20 åren lett retreater där och på andra håll i Sverige. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men låter nu meditationsretreater få större utrymme. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.


Lyssna på en intervju med Staffan


Franciska “Kali” von Koch har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien och gjort många längre egna retreater. Hon har gått ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism, (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i  Diamond Approach.

https://3juveler.nu/

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater i Sverige occh internationellt, bl. a. på Gaia House i England, sedan drygt 20 års tid. Hon har en magisterexamen i psykologi och en praktik för individuellt fördjupande i Stockholm. Hon är också lärare i Diamond Approach. Leela bor med sin familj i Stockholms skärgård.Lyssna på Leela Sarti