Aktuellt

Coronaläget kan påverka kurserna om restriktionerna fortsätter. Under våren har måndagsmeditationerna skett via zoom. Inför retreaterna väljer vi lokaler där vi kan hålla avstånd. Det kan påverka antalet platser som kan erbjudas på retreaterna. Det kan även påverka kursstart och deadlines för anmälan och betalning.

Höstens måndagsmeditationer börjar 27 september


Vi har regelbundna kvällsmeditationer en gång i veckan under höst- och vårtermin.

Vi inleder kvällen med en timmes sittande och gående meditation med instruktioner. Under den andra timmen diskuterar vi över ett tema samtidigt med en kvällsfika. 

Onlineanmälan till terminskurser vår och höst görs till Folkuniversitetet 


Om du är sent ute går det att anmäla sig till kursen de tre första veckorna av terminen.
Det finns också möjlighet att Prova På någon av de tre första gångerna av terminen innan du bestämmer dig. Kontakta oss om du har frågor.
Måndagar |  18.30 - 20.30

27

SEPT

 22-24 

 OKT

Helgretreat med Staffan Hammers 22 - 24 oktober


Att praktisera buddhistisk meditation är att successivt utveckla etik, koncentration, insikt, kärleksfull vänlighet och omtanke. Genom att träna upp sin sinnesnärvaro (mindfulness) här och nu, växer en djupare förståelse fram om vem man är och ens relation till allt och alla runt omkring. Det är ett utmanande arbete att upptäcka och se igenom hur subtila vanemönster kan ligga som hinder för en större öppenhet och frihetskänsla. Mer om Staffan här.


Västerhejde bygdegård

Fredag 18.30 öppet föredrag (fristående, alla välkomna)

Lördag 9 - 20.30 retreat (endast anmälda)

Söndag 9 - 16 retreat


900 kr + donation (läs mer om donation här). I kursavgiften ingår 3 måltider

Anmälan genom inbetalning av kursavgiften till Per via Swish 073-999 9022 eller eller Icabanken 9272-692 0993 (OBS skriv ditt namn på inbetalningen) samt maila namn, adress och tel.nr. till info@meditationvisby.se


22-24 okt, fredag - söndag

 2022

 13-15

 MAJ

Tidlös frihet - Övernattningsretreat med Leela Sarti i vår 

13 - 15 maj 


Det här vilsamma dagarna drar vi i bromsen för att erfara en fördjupad och fullödig närvaro. Utövandet av förkroppsligad och meditativ närvaro öppnar möjligheten att finna samklang med vårt naturliga välmående, att leva från en djupare öppenhet och visdom. Det är tillfredsställande att vara bekväm i sig själv och med sig själv. Ett meditativt utövande kan lära oss att slappna av. Den mångtusenåriga buddhistiska traditionen lär oss också hur vi kan stabilisera oss själva för att bättre kunna vända oss mot det som är smärtsamt i vårt eget liv, i andras liv, i världen, och hur det emottagandet är transformerande, helande och ger oss energi att agera. Framför allt handlar utövande om hjärtats närvaro;om medkänsla och vänlighet där varje facett av vårt liv är inkluderat. Retreaten inkluderar sittande, stående och rörelsemeditation, vägledning och undervisning, utforskande samtal och möjlighet till individuella möten med Leela. Varmt välkommen!


Leela Sarti har utövat och studerat den buddhistiska traditionen under 30 års tid. Hon har en praktik för individuellt utforskannde i Stockholm och håller regelbundet retreater i Skandinavien och övriga Europa, bland annat på Gaia House i England. Leela har också studerat Hameed Ali's Diamond Approach under 17 års tid. Leela bor med sin familj i Stockholms skärgård.


Plats: Fridhem (en halvmil söder om Visby)

Start fredag eftermiddag, slut söndag eftermiddag, med föredrag redan på torsdagskvällen. 

Pris, anmälan mm kommer snart.

13 - 15 maj 2022