Aktuellt

Måndagsmeditation - hösttermin startar 23 september


Vi har kvällsmeditationer en gång i veckan på måndagar uppdelade på vår- och höstterminer, 12 gånger/termin. 

Vi inleder kvällen med en timmes sittande och gående meditation med instruktioner. Under den andra timmen diskuterar vi över ett tema samtidigt med en kvällsfika. 

Onlineanmälan till termin Folkuniversitetet 


Det går att anmäla sig till kursen fram till tre veckor efter kursstart om du t ex vill ha möjlighet att Prova På någon av de tre första gångerna av terminen innan du bestämmer dig.

Kontakta oss om du har frågor om det.

Kontakt till Folkuniversitetet 0498 - 65 50 58

Måndagar |  18.30 - 20.30

Höstretreat 18 - 20 okt med Staffan Hammers


Att praktisera buddhistisk meditation är att successivt utveckla etik, koncentration, insikt, kärleksfull vänlighet och omtanke. Genom att träna upp sin sinnesnärvaro (mindfulness) här och nu,växer en djupare förståelse fram om vem man är och ens relationtill allt och alla runt omkring. Det är ett utmanande arbete att upptäcka och se igenom hur subtila vanemönster kan ligga som hinder för en större öppenhet och frihetskänsla.


Staffan har hållit helgkurser hos oss så gott som varje år sedan 2009.

Han har varit buddhistmunk i Sri Lanka under 11 år. Han var med och startade Vipassanagruppen i Stockholm på 1970-talet och har de senaste 20 åren lett meditationskvällaroch helgretreater där och på andra håll i Sverige. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men låter nu meditationsretreater få ta större utrymme. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.


Stenkumla bygdegård


Öppet föredrag fredag kväll

Retreat lör-sön (ingen övernattning)

Vi återkommer om tider och pris. Utgångspunkten är självkostnadspris + donation. Läs mer här.