Kurser

Måndagsmeditationer & helgretreater


Vi har regelbundna kvällsmeditationer anordnade som studiecirklar, höst- och vårterminer.

Alla är välkomna, vare sig du har ett nyvaknat intresse eller erfarenhet av meditation. Kärnan är det praktiska utövandet där vi kan erfara effekten av vad meditation kan ge. Vi tar också en närmare titt på det buddhistiska perspektivet vilket kan ge en bredare och djupare förståelse av varför vi mediterar och hur vi kan använda erfarenheterna i vardagslivet. 

Mindfulness har på senare år blivit känt genom metoder som används i kognitiv beteendeterapi och stresshantering. Vi utgår istället från den buddhistiska ursprungliga formen av mindfulness, "Vipassana" som även kallas insiktsmeditation. Meditationen i sig själv har dock inga buddhistiska förtecken. 


Onlineanmälan till terminskurser via Folkuniversitetet

Om du är sent ute är det ok att börja kursen under de tre första veckorna av terminen. Vill du komma och Prova På först... Kontakta oss!


Vi anordnar också helgretreater ett par gånger om året och bjuder in erfarna lärare. Retreaterna är separata från kvällskurserna, lite erfarenhet är att rekommendera. Gå gärna en terminskurs om du är nybörjare, innan du hoppar på en helg.


Aktuella kurser

Lärare som hållit helgretreater hos oss

Staffan Hammers har hållit helgkurser hos oss så gott som varje år sedan 2009.

Staffan har varit buddhistmunk i Sri Lanka i 11 år. Han var med och startade Vipassanagruppen i Stockholm på 1970-talet och har de senaste 20 åren lett meditationskvällar och helgretreater där och på andra håll i Sverige. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men låter nu meditationsretreater få ta en större del. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.


Lyssna på en intervju med Staffan


Franciska “Kali” von Koch har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien och gjort många längre egna retreater. Hon har gått ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism, (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i  Diamond Approach.


https://3juveler.nu/

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt. Hon tillhör nätverket av lärare knutna till meditationscenter som Spirit Rock och Insight Meditation Society i USA, Gaia House i England och 3juveler i Strockholm.


Lyssna på Leela Sarti