Kurser

Meditationsgruppen i Visby

Vipassana Mindfulness Meditationskvällar


På måndagar har vi regelbundna kvällsmeditationer anordnade som studiecirklar.

Alla är välkomna, vare sig du har ett nyvaknat intresse eller erfarenhet av meditation. 
Kärnan är den praktiska meditationen där vi kan öva och erfara effekten av vad meditation kan ge. Mindfulness har på senare år blivit känt genom metoder som används bl a i kognitiv beteendeterapi och stresshantering. Vi utgår från den buddhistiska formen av mindfulness, "Vipassana" som även kallas insiktsmeditation. Meditationen i sig själv har dock inga buddhistiska förtecken.

Vi inleder kvällen med en timmes sittande och gående meditation. Under den andra timmen diskuterar vi över ett tema samtidigt med en kvällsfika.

Onlineanmälan till terminskurser via Folkuniversitetet


Om du är sent ute är det ok att börja kursen under de tre första veckorna av terminen. Vill du komma och Prova På först Kontakta oss!


Vi brukar också ha några extraträffar under höst och vår, kontakta oss om du är intresserad.

Höstretreat med Staffan Hammers - Att leva i nuet 

10 sept

OBS! Retreaten är fulltecknad! Maila oss om du vill stå på väntelista.


Att praktisera buddhistisk meditation är att successivt utveckla etik, koncentration, insikt, kärleksfull vänlighet och omtanke. Genom att träna upp sin sinnesnärvaro (mindfulness) här och nu, växer en djupare förståelse fram om vem man är och ens relation till allt och alla runt omkring. Det är ett utmanande arbete att upptäcka och se igenom hur subtila vanemönster kan ligga som hinder för en större öppenhet och frihetskänsla. 


Program
Fredag 18.30-20.00 Introduktion Öppet föredrag - alla intresserade välkomna! 
Lördag 9.00-20.30 Meditation, föredrag och diskussion
Söndag 9.00-16.00 Meditation, föredrag och diskussion


Staffan Hammers har under elva år bott på olika kloster i Sri Lanka. Han har där ägnat sig åt meditation, studier och undervisning.


Anmälan bekräftas genom inbetalning av kursavgift 850:- samt emaila namn, adress och tel.nr. till info@meditationvisby.se (fredagsföredrag endast donation på plats)


Swish Per Tollefeldt 073-999 9022, Konto Icabanken 9272-692 0993 

Avgiften är självkostnadspris för kursen. Donation till läraren tillkommer. Läs mer om donation här.


Anmälda förväntas gå hela kursen. 3 måltider ingår i avgiften. Meddela matallregier i god tid. Ta med bekväma kläder samt ytterkläder som passar väderleken, inneskor, varm sjal, ev. extra sittkudde.


Här kommer vi att vara: Västerhejde bygdegård, Toftavägen 170C, 622 61 Visby

Här finns utrymme för social distansiering.

Lärare som hållit helgkurser hos oss

Staffan Hammers har hållit helgkurser hos oss så gott som varje år sedan 2009.

Staffan har varit buddhistmunk i Sri Lanka i 11 år. Han var med och startade Vipassanagruppen i Stockholm på 1970-talet och har de senaste 20 åren lett meditationskvällar och helgretreater där och på andra håll i Sverige. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men låter nu meditationsretreater få ta en större del. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.


Lyssna på en intervju med Staffan


Franciska “Kali” von Koch har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien och gjort många längre egna retreater. Hon har gått ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism, (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i  Diamond Approach.


https://3juveler.nu/

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt. Hon tillhör nätverket av lärare knutna till meditationscenter som Spirit Rock och Insight Meditation Society i USA, Gaia House i England och 3juveler i Strockholm.


Lyssna på Leela Sarti


Korgmakargatan 59, 621 53 Visby

Copyright © All Rights Reserved